07.12.2016 11:26

Kurz s Lamou Henrikem 2017

 *For English, scroll down:*

Drahí priatelia,

uskutočnia sa dve sedenia otázok a odpovedí s Lámom Henrikom, žiakom minulého Gendün Rinpočheho.

Jeho inštrukcie budú založené na textoch "Mahamudra - The Ocean of True Meaning" od Karmapu Wangčug Dordžeho a "The Great Path of Awakening" od Džamgon Kongtrula. Doporučujeme vám si tieto texty priniesť so sebou. Oba texty sú tiež dostupné v nemčine: Jamgon Kongtrul Lodrö Thaye "Der grosse Pfad des Erwachsens", Karmapa Wangchuk Dorje "Mahamudra - Der Ozean wahren Sinnes".

Inštruckie budú odovzdávané v angličtine a preložené do slovenčiny.

Aby sme sa v pokoji ubytovali a usadili vo Svore pred tým, než v sobotu ráno začne učenie, prosíme všetkých účastníkov, aby dorazili a

zaregistrovali sa na mieste už v piatok 7.4., najneskôr do 20:00.

Cena kurzu (t.j. ubytovanie, strava, prenájom výukovej miestnosti, texty,atď.) je 45 Eur spolu za všetky dni. Počet účastníkov bude obmedzený na 40 osôb. Z toho dôvodu je koniec registrácie na kurz stanovený na 31.marca 2017 (pozri nižšie).

Platby za kurz prosím posielajte na účet číslo:

IBAN: SK4583300000002701098919

BIC (SWIFT) FIOZSKBAXXX

Pri platení v CZK použite prosím číslo účtu v starom formáte: 2701098919/2010

Do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko a "Svor".

Je možné prenocovať aj iba jednu noc, cena však zostane nezmenená. Poplatok zahŕňa plnú penziu (v piatok len večeru a v nedeľu raňajky). Strava je vegetariánska. Venovanie pre lámu Henrika nie je v cene zahrnuté. Zbierať sa bude v priebehu kurzu, jeho výška je dobrovoľná.

Kurz prebieha v detskom tábore. Ubytovanie je zabezpečené v oddelených chatkách. Chceli by sme vás láskavo požiadať, aby ste za organizátormi chodili len so zásadnými vecami, ktoré si nedokážete vybaviť so zamestnancami tábora. Ďakujeme.

*Prosíme, registrujte sa a kurzovné plaťte dopredu. Počet účastníkov je obmedzený. Musíme zložiť zálohu a pre určenie jej presnej výšky, ako aj na prípravu miesta je nutné včas vedieť čo najpresnejší počet účastníkov. Preto sme ako deadline pre registráciu určili 31. marec 2017. Prosím registrujte sa do tohoto termínu. Registračný formulár nájdete na nasledujúcej adrese:

 https://goo.gl/forms/mOp2ffnb6BfEpB962 

Program kurzu:

Piatok, 7. apríl 2017

príchod a registrácia

18:00večera

20:00 koniec registrácie na mieste

Sobota, 8.apríl 2017

8:00 raňajky

9:30 - 11:30 učenie a meditácia s lámom Henrikom

12:15 obed

18:00 večera

Nedeľa, 9.apríl 2017

8:00 raňajky

9:30 - 11:30 učenie a meditácia s lámom Henrikom

odchod

Zmena programu vyhradená.

Meditačné sedenia mimo učení lámu Henrika nie sú súčasťou programu. Je na každom účastníkovi, ako často a ako dlho chce, alebo nechce meditovať. K dispozícii bude meditačná miestnosť, kde je možné praktikovať po celú dobu kurzu, a to v tichosti.

Kurz končí v nedeľu 9.apríla po poslednom učení.

V prípade, že bude kurz zrušený, poplatok prepadne vlastníkovi ubytovacieho zariadenia. Nebudeme vám môcť zálohu vrátiť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear friends,

there will be two question and answer sessions with Lama Henrik, a disciple of the late Gendün Rinpoche.

His instructions will be based on "Mahamudra - The Ocean of True Meaning" by Karmapa Wangchuk Dorje and "The Great Path of Awakening" by Jamgon Kontrul. It is recommended to bring these two texts with you. Both texts are also available in German: Jamgon Kongtrul Lodrö Thaye "Der grosse Pfad des Erwachsens", Karmapa Wangchuk Dorje "Mahamudra - Der Ozean wahren Sinnes".

The instructions will be given in English and translated into Slovak.

In order to settle down in Svor before the teachings starts on Saturday morning all participants are asked to arrive and register in Svor on Friday, the 7th until latest 20h (8 p.m.).

Course price (accommodation, meals, rental of the lecture room, texts, prayers etc.) is 45 EUR for all days combined. The number of participants is limit to 40 for this reason the deadline for the registration is 31st March 2017 (see below).

Please send your payments to the account:

IBAN: SK4583300000002701098919

BIC (SWIFT) FIOZSKBAXXX

Please include a message for the recipient stating your name and surname and "Svor".

In case people do not stay both nights in the camp, they still have to pay the whole course price. The fee includes full board (on Friday only dinner and on Sunday only breakfast). It is a vegetarian meal.

The course will take place in a children's camp. Accommodation will be secured in separate bungalows.

Please register and pay in advance. The number of participants is limited and we need to pay the prepayment, for that to happen and in order to prepare the place we must know the exact number of participants as soon as possible. The deadline for the registration: 31st March 2017 Please, register until then.

For registration form, visit

 https://goo.gl/forms/mOp2ffnb6BfEpB962 

Program:

Friday, 7th of April 2017

arrival and registration

18:00 dinner

20:00 deadline for in person registration

Saturday, 8th of April 2017

8:00 breakfast

9:30 - 11:30 question and answer session with Lama Henrik

12:15 lunch

18:00 dinner

Sunday, 9th March 2017

8:00 breakfast

9:30 - 11:30 question and answer session with Lama Henrik

departure

The schedule is subject to change.

There is no structured meditation session program, it is up to each one how often and how long he wants to practice. There is a reserved meditation room, where people are supposed to practice in silence.

The course ends on Sunday the 9th after the last question and answer session.

In case the course is cancelled the fee forfeits to the camp owner. We are not able to return your money.

—————

Zpět