(English version)

Kurz s lamou Henrikem ve Svoru 6. až 9.4. 2012

 Lama Henrik je jedním z hlavních žáků tibetského meditačního mistra Gendün Rinpočheho, pod jehož vedením strávil 16 let meditací v ústraní. V současnosti vede dlouhodobá meditační ústraní v Dhagpo Dedrol Lingu, překládá tibetské texty a sám pokračuje ve své praxi v ústraní. Je známý svým přímým a bezprostředním způsobem učení, který přesahuje sektářská omezení a zachycuje esenci učení tibetského buddhismu.

Tématem kurzu bude výcvik mysli (tib. lodžong) a meditace. Učení bude založeno na textu "Mahamudra - Oceán pravého významu" od 9. Karmapy Wangčhug Dordžeho a "Velké cestě Osvobození" od Džamgon Kongtrula.  Doporučuje se, abyste si tyto dva texty přinesli s sebou. Více na: http://www.karma-kagyu.cz/pro-zajemce/

Učení bude v angličtině s překladem do slovenštiny.

Toto je jediný kurz s Lamou Hnerikem, který se letos ve Svoru uskuteční.

Aby mohlo sobotní učení začít včas, prosíme všechny účastníky, aby přijeli a registrovali se v pátek 6.4. do 18:00 (nejpozději ve 20:00 po večeři).

Cena kurzu za ubytování, jídlo, pronájem místnosti pro výklad, texty (modlitby), atd. je 1050 Kč (42 EUR) za všechny dny dohromady.

I v případě, že lidé nezůstávají všechny tři noci v táboře, stále musí zaplatit plnou cenu kurzu. Podmínka provozovatelů tábora je minimálně 27 platících osob po celou dobu kurzu. Děkujeme za pochopení.

V ceně kurzu je plná penze (v pátek jen večeře a v pondělí jen snídaně). Jídlo není vegetariánské. Učení Lamy Henrika není zahrnuto v ceně kurzu. Obětování pro Lamu Henrika bude vybíráno během kurzu a jeho výše je dobrovolná.

Kurz se bude konat v dětském táboře. Ubytování bude zajištěno v separátních bungalovech.

Podrobnosti o místě konání najdete mezi Užitečnými odkazy.

Kapacita kurzu je 30 osob. Přednost mají ti, kteří se zaregistrují a zaplatí předem.

Organizační vsuvka - za tábor musíme zaplatit do konce února, takže platbu předem velice uvítáme.

Přihlášku na kurz najdete na adrese http://goo.gl/KErq4

 

Program kurzu:

Pátek, 6.4.
příjezd a registrace
18:00 večeře
20:00 pozdější registrace

Sobota, 7.4.
8:00 snídaně
9:30 - 11:30 učení a meditace s Lamou Henrikem
12:15 oběd
18:00 večeře

Neděle, 8.4.
8:00 snídaně
9:30 - 11:30 učení a meditace s Lamou Henrikem
12:15 oběd
18:00 večeře

Pondělí, 9.4.
8:00 snídaně
9:30 - 11:30 učení a meditace s Lamou Henrikem
odjezd

Ve Svoru nebudou žádná strukturovaná meditační sezení. Je na každém, jak často a jak dlouho chce praktikovat. Bude zde k dispozici meditační místnost, kde mohou lidé v tichosti praktikovat.

Kurz končí v pondělí 9.4. po posledním učení.

Platební údaje:

pro zájemce z Čech:

číslo účtu: 670100-2200019178 / 6210 (majitelem účtu je Martin Kouřim)

variabilní symbol: 108

zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení

částka: 1050 Kč

pro zájemce ze Slovenska:

číslo účtu: 2000042488 / 8330 (majitelem účtu je Martin Kouřim)

variabilní symbol: 108

zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení

částka:  42 EUR

 

Užitečné odkazy:

Svor (u Nového Boru v Lužickýc h horách) na mapě

místo konání kurzu na mapě

stránky dětského tábora

jízdní řády

 

Course with Lama Henrik from 6. to 9.4. 2012 in Svor

Lama Henrik is one of the heart students of the Tibetan meditation master Gendün Rinpoche, under whose guidance Lama Henrik spent 16 years of meditation in retreat. At present Lama Henrik guides retreats, translates Tibetan texts and himself continues his practice in retreat. He is known for his direct and immediate style of teaching which goes beyond sectarian limitations and captures the essence of the teachings of the Tibetan Buddhism.

The topic of this course is meditation and mind training. The teachings will be based on "Mahamudra - The Ocean of True Meaning" by Karmapa Wangchug Dorje and "The Great Path of Awakening" by Jamgon Kontrul. It is recommended to bring these two texts with you.

The teachings will be given in English and translated into Slovak.

In order to settle down in Svor before the teaching starts on Saturday morning all participants are asked to arrive and register in Svor on Friday, 6th until 18h, latest at 20h.

Course price (accommodation, meals, rental of the lecture room, texts, prayers etc.) is 1050 CZK (42 EUR) for all days combined.

In case people do not stay for all three nights in the camp, they still have to pay the whole course price. The requirement from the camp management is minimum 27 paying people throughout the course. Thank you for your understanding.

The fee includes full board (on Friday only dinner and on Monday only breakfast). It is not a vegetarian meal. Lama Henrik's teachings are not included in the course price. Offerings for Lama Henrik will be collected during the course, the amount is voluntary.

The course will take place in a children's camp. Accommodation will be secured in a separate bungalows.

The capacity of the course is 30 people. Please register in advance.

For registration form, visit http://goo.gl/KErq4

 

Program of the course:

Friday, 6.4.
arrival and registration
18:00 dinner
20:00 registration latest

Saturday, 7.4.
8:00 breakfast
9:30 - 11:30 teaching and meditation with Lama Henrik
12:15 lunch
18:00 dinner

Sunday, 8.4.
8:00 breakfast
9:30 - 11:30 teaching and meditation with Lama Henrik
12:15 lunch
18:00 dinner

Monday 9.4.
8:00 breakfast
9:30 - 11:30 teaching and meditation with Lama Henrik
departure

There is no structured meditation session program, it is up to each one how often and how long he wants to practice. There is a reserved meditation room, where people are supposed to practice in silence.

The course ends on Monday 9th after the last teaching.

Useful links:

Svor (near Novy Bor in Luzicke hory) on the map

location of the children's camp on the map

homepage of the children's camp

timetables (transport in Czech Rep.)